پروژه های انجام شده

پشتیبانی در واتساپ
  • سلام دوست من! 😊
    میتونم کمکت کنم؟

فروشگاهتست موتور گیرلس وبر 100
تست موتورگیرلس وبر 100 تولید شرکت پاک صنعت موتور بدون موتور خانه (روملس MRL )

موتور گیرلس وبر 200 ساخت شرکت پاک صنعت موتور
موتور گیرلس آسانسور مدل وبر 200 با ظرفیت 1000 کیلوگرم و سرعت 2.5 متر بر ثانیه بدون کمترین لرزش و حرکت بسیار نرم کابین آسانسور

تست سکه موتور گیرلس وبر 200 از داخل کابین آسانسور
تست سکه موتور گیرلس وبر 200 ( تست سکه برای نشان دادن حرکت نرم و بدون لرزش موتور می باشد )

تست سکه موتور گیرلس وبر 100
تست سکه موتور وبر 100 موتورهای شرکت پاک صنعت موتور

تست اولین موتور وبر100 در تاریخ 1396/09/25
تست اولین موتور وبر 100 شرکت پاک صنعت موتور در تاریخ 1396/09/25 در ظرفیت 630 کیلو گرم و سرعت 1.6 متر بر ثانیه

تست سکه موتور گیرلس وبر 100
تست سکه موتور گیرلس وبر 100 در برج های 16 طبقه کوزو پارس واقع در پردیس تهران (تست سکه برای نشان دادن حرکت نرم و بدون لرزش موتور می باشد )

موتوروبر200 بیمارستان موسی‌بن‌جعفرسیستم ۴:۱
موتور گیرلس وبر،تابلو پارکنترل مدل پریمات بیمارستان موسی‌بن‌جعفر قوچان ،سیستم ۴:۱ ،سرعت ،حرکت کابین ۰/۸متر ،ظرفیت کابین ۲۲نفره

موتور گیرلس وبر شرکت پاک صنعت موتور به صورت mrl
نصب موتور گیرلس وبر 100 به صورت mrl یکی از مزیت های موتور گیرلس این است که می توان آن را بدون موتور خانه و داخل چاه آسانسور نصب کرد

تست سکه موتور گیرلس وبر 100
تست سکه موتور گیرلس وبر 100 ( تست سکه برای نشان دادن حرکت نرم و بدون لرزش موتور می باشد )

تست موتور گیرلس وبر 100
تست موتور گیرلس وبر100 در کارخانه ، موتور کم صدا ونویز بسیار پایین و بدون لرزش و لنگی فلکه می باشد